Dementie verandert het leven en gedrag van mensen ingrijpend, van de mensen met dementie én van de mensen om hen heen.

Door de veranderingen is onder normale omstandigheden het alledaagse leven vaak al een hele uitdaging voor alle betrokkenen.
Een sterfgeval met een persoon met dementie in de directe kring van nabestaanden resulteert vrijwel onvermijdelijk in een uitvaart met gecompliceerde omstandigheden.

Verlies van een ouder, partner, kind of broer trekt onder deze omstandigheden een uitzonderlijke wissel op alle betrokkenen.

Bewustwording over dementie in de Nederlandse samenleving is 1 van 6 speerpunten van Alzheimer Nederland. Haar projectorganisatie Samen dementievriendelijk geeft richting en uitvoering aan het bewustwordingsproces en gaat nog een stap verder: zij informeert de samenleving over het maken van het eerste contact met mensen met dementie in alledaagse omstandigheden,
zoals in de supermarkt of bij de bushalte.

In het ochtendprogramma van onze eerste trainingsdagen wordt deze basiskennis over dementie aangereikt.

Gedurende de daarop volgende 3 dagdelen leren onze DeMensTrainers je om
de persoon met dementie, de familie en betrokkenen
met kundigheid en zorgvuldigheid
te begeleiden bij het vormgeven aan
een dementievriendelijk afscheid en een dementievriendelijke uitvaart.

Ervaren uitvaartverzorgers krijgen na 4 dagdelen training
en succesvol afleggen van een toets
een licentie ‘Dementievriendelijke uitvaartverzorger’.