Dementie verandert het leven en gedrag van mensen ingrijpend, van de mensen met dementie én van de mensen om hen heen.

Door de veranderingen is onder normale omstandigheden het alledaagse leven vaak al een hele uitdaging voor alle betrokkenen.
Een sterfgeval met een persoon met dementie in de directe kring van nabestaanden resulteert vrijwel onvermijdelijk in een uitvaart met gecompliceerde omstandigheden.

Verlies van een ouder, partner, kind of broer trekt onder deze omstandigheden een uitzonderlijke wissel op alle betrokkenen.

Bewustwording over dementie in de Nederlandse samenleving is 1 van 6 speerpunten van Alzheimer Nederland. Haar projectorganisatie Samen dementievriendelijk geeft met creativiteit en menskracht richting en uitvoering aan het gevraagde bewustwordingsproces en gaat nog een stap verder: zij traint de samenleving in het maken van het eerste contact met mensen met dementie in alledaagse omstandigheden,
zoals in de supermarkt of bij de bushalte.

Samen Dementievriendelijk levert een bijdrage aan het ochtendprogramma van de eerste trainingsdag.

Gedurende de daarop volgende 3 dagdelen leren onze DeMensTrainers je om
de persoon met dementie, de familie en betrokkenen
met kundigheid en zorgvuldigheid
te begeleiden bij het vormgeven aan
een dementievriendelijk afscheid en een dementievriendelijke uitvaart.

Ervaren uitvaartverzorgers krijgen na 4 dagdelen training
en succesvol afleggen van een toets
een certificaat en licentie ‘Dementievriendelijke uitvaartverzorger’.

error: Alert: Content is protected.