Steeds vaker is bij een uitvaart een nabestaande met dementie betrokken.
Familieleden, vrienden en verzorgers hebben zelden ervaring met deze situatie.

Een uitvaartspreker met toegesneden kennis en ervaring kan de mens met dementie te betrekken bij het onder woorden brengen van dat wat belangrijk is.

U vindt hier dementievriendelijke uitvaartsprekers in Nederland.

Dementievriendelijke uitvaartsprekers zijn schaars,
zoals u op de kaart op deze pagina kunt zien.

Vragen? Zoekt u een dementievriendelijke uitvaartspreker in uw omgeving?

Neem contact met ons op.